تاریخچه تاف

شرکت تامین احتیاجات فنی تهران (تاف) ، درسال 1374 به عنوان یک شرکت مهندسـی – بازرگانی تـاسیس گردید. این شرکت پس ازدودهه فعالیت خود درزمینه های تامین قطعات صنعتی (هیدرولیک، نیوماتیک، ابزاردقیق وبرق صنعتی) ، ارایه خدمـات فنـی (طراحی و ساخت) و پشتیبانی (خـدمات پـس ازفروش) ، هم اکنون مشتـمل بر شـرکت مادر، نمایشـگاه و فروشگاه مرکزی، فروشگاه های اقمـاری و واحـد کـارگاه می باشد و افزون بر70 نفر پرسنل، که عموما ازکارشناسان کارآزموده می باشند، را تحت پوشش خود دارد.

شرکت تامین احتیاجات فنی تهران

کاتالوگ و رزومه شرکت تاف

گروه تاف، درروند فعالیت خود، درفهرست تامین کنندگان اصلی گروه بزرگی ازصنایع استراتژیک ، نظیر، نفت وگاز، خـودرو، فـولاد، سـیمان و بسـیاری دیگر قرارداشته وموفق به اخـذ نمـایندگی و یا تامین تجهیزات از تـولید کنندگان بزرگی که ذیلا بدان اشـاره می شود، گردیده است.

اشنایدر – برق صنعتی و اتوماسیون، فرانسه/Schneider Electric  —  وایدمولر- ابزاروتجهیزات وایرینگ – آلمان /Weidmuller
پارکر- هیدرولیک،نیوماتیک،ابزاردقیق– آمریکا /Parker  —  انرپک – ابزارآلات هیدرولیک – آمریکا/Enerpac
باسمن – فیوزهای صنعتی – انگلستان /BUSSMANN by EATON  —  ایگاس- زنجیرمحافظ کابل،کابل انعطاف پذیروبوشهای پلیمری-آلمان/Igus  —  ویکا – ابزار دقیق – آلمان/Wika  —  سیماتیک – اتصالات – ایتالیا /C.matic

با توجه به حجم بالای تقاضا، تعدد برندها و محصولات و درراستای ارایه کالا و خدمات درکوتاهتـرین زمان ممکن ( به عنوان یک شاخص کیفی)، این گروه با تکیه برانبارهایی با ظرفیت کافی وانبارش مقادیر قابل توجه و متنوع از قطعات وتجهیـزات متنـاسب با مصـارف صنایع، همـواره قادربه ایفای نقش خود، به عنوان یک شـریک مطمئـن درعرصـه صنعت کشورعزیزمان بوده است.

علاوه بر تـامین تجهیـزات، شـرکت تـاف، درواحد پروژه خود، اقدام به طـراحی، سـاخت، نصب وراه اندازی یونیتـهای کنترل- قدرت ( هیدرولیک، پنیوماتیک و برق صنعتی )، با اخذ مجوز از کمپانیـهایی نظیـر پارکرنموده است که نمایانـگرتـوان، تعهد وجهت گیری سیاست کلان مجمـوعه درخصـوص تـامین گستـرده وجـامع نیـازها و پشتیبانی مستمر مصرف کنندگان می باشد.

علاوه بر موارد فوق، این گروه زیرشاخه ابزارآلات وتجهیزات ویژه صنعت خودرو را به گروه مکانیک خود افزوده است که با وجـود جـوان بودن این بخش، تاکنـون همکاری بسـیار گسـترده ای با خودروسازان مطـرح داخلی شـکل گرفته و پروژه های متعدد و بـزرگی در قالب ارایه مشاوره فنی و تامین ازتولید کنندگان مطرح ذیل به انجام رسیده است.

ابــزارآلات بادی / برقــی ســـوئد – Atlas Copco  —  ابـــــــزارآلات باطـــــریکار آلمــــــــان – Bosch
ابــــزارآلات بــــادی انگلســـــتان – Desoutter  —  ابــزارآلات برقـــی فرانســــه – Georges Renault
صنعـــــــت رنــــــــگ آمریـــــــــکا – GRACO  —  ابزارآلات بادی آمریــکا – Chicago Pneumatic

دانلود کاتالوگ