مدیران و سهامداران

تصویر رضا نجفی آشتیانی ، مدیر عامل تاف

رضا نجفی آشتیانی

مدیر عامل 

تصویر حمید رضا نجفی آشتیانی ، رئیس هیئت مدیره

حمید رضا نجفی آشتیانی

رئیس هیئت مدیره 

تصویر نصرالله نورایی ، عضو هیئت مدیره

نصرالله نورایی آشتیانی

عضو هیئت مدیره 

تصویر غلام رضا نجفی آشتیانی ، عضو هیئت مدیره

غلام رضا نجفی آشتیانی

عضو هیئت مدیره 

تصویر هاشم نجفی آشتیانی عضو هیئت مدیره

هاشم نجفی آشتیانی

عضو هیئت مدیره

تصویر علی شایانی ، مدیر واحد الکتریکال

علی شایانی

مدیر واحد الکتریکال 

تصویر خالی از مدیران

علی نجفی

مدیر واحد مکانیکال 

تصویر آروین مجتهدی ، مدیر واحد ایگاس

آروین مجتهدی

مدیر واحد ایگاس 

داخلی   403

تصویر لیلا مظفری ، مدیر بازرگانی

لیلا مظفری

مدیر بازرگانی 

داخلی   183

تصویر رضا حسینلو ، مدیر مالی

رضا حسینلو

مدیر مالی 

داخلی   191