کاتالوگ

شرکت تامین احتیاجات فنی تهران در فهرست تامین کنندگان اصلی گروه بزرگی از صنایع استراتژیک نظیر ، نفت وگاز ، فولا ، خودرو ، سیمان و بسیاری دیگر قرار داشته و موفق به اخذ نمایندگی و یا تامین تجهیزات از تولیدکنندگان بزرگی گردیده است . شرکت تاف برای راحتی شما کاتالوگ تمامی برند های موجود را ، یکجا در این بخش بارگذاری کرده است تا شما به راحتی بتوانید تمامی اطلاعات فنی خود را از این کاتالوگ ها به دست بیاورید .

تصویر جلد اصلی کاتالوگ تاف
دانلود کاتالوگ