بله ، برای راه اندازی یک اینورتر نیاز به شناخت نحوه ی کار انواع موتور دارد و برای فهم عملکرد آن باید فرآیند کار آن را بشناسیم .

اینورتر اشنایدر