بله ، بسته به شعاع خمش و شرایط کارکرد ، طبق سفارش مشتری قابل ساخت می باشد