قطعات ایگاس در صورت خریداری از نماینده رسمی دارای عمر مفید بالایی بوده و نیاز به گارانتی ندارند.