شرکت آمریکایی پارکر چندین سال پیش برای هر حوزه کاری خود شامل هیدورلیک، پنوماتیک و ابزاردقیق یک نماینده در ایران داشت و شرکت تامین احتیاجات فنی تهران یکی از آن ها بود. شرکت تاف در حال حاضر نیز کلیه اقلام پارکر را در ایران تامین می نماید.