خیر. به لحاظ کیفیت بسیار بالای تجهیزات ایگاس امکان کپی کردن آن وجود ندارد.