شرکت ایگاس از نظر نتایج تست های آزمایشگاهی روی کابل ها به عنوان برترین تولید کننده کابل انعطاف پذیر مخصوص زنجیر محافظ کابل در دنیا می باشد .