برند شاکو تایوانی است و محصولات بسیار با کیفیتی تولید می کند.