کنتاکتور یک بوبین دارد که با برق دار شدن آن،‌سه فاز ورودی و سه فاز خروجی کنتاکتور به هم وصل می شوند. این عملکرد دقیقاً‌مشابه عملکرد یک کلید تک پل است.

اما رله ها در واقع کلید تبدیل هستند و کنتاکت آن ها قطع و وصل نمی شود. در یک رله وقتی بوبین داخل آن تحریک شد کنتاکت ها از حالت اول به حالت دوم تغییر وضعیت می دهد.