برند ویکا متعلق به کشور آلمان است. در حال حاضر محصولات ویکا در کشورهای مختلفی تولید می شوند.