با توجه به اینکه سیستم های پنوماتیک با هوای فشرده کار می کنند سیستم هایی پاک و بدون آلودگی هستند و از این جهت محبوبیت بسیاری در کارخانه هایی چون صنایع تولید دارو و صنایع غذایی دارند.