به دلیل ساختار خاص مواد تشکیل دهنده ، بوش های ایگاس (فیبر های تقویت شده و ماتریکس ترمو پلاستیک ) سایش و اصطکاک در این بیرینگ ها بسیار کم میباشند ، بنابراین نیاز به روغن کاری ندارند .