تعداد بسیار زیادی از اقلام پر مصرف پنوماتیک، هیدرولیک و ابزار دقیق پارکر در انبار شرکت تاف موجود است. سایر اقلام نیز بر اساس سفارش قابل تحویل هستند.