چوک که یکی از ملزومات جانبی اینورترها می باشد در اصل یک بوبین سیم پیچی است که در هنگام عبور جریان از آن یک میدان مغناطیسی ایجاد کرده و بواسطه این میدان ایجاد شده ، افزایش جریان را محدود کرده و از این رو هارمونیک ها را کاهش می دهد.

اینورتر اشنایدر