سایت اصلی شرکت انرپک به دلایل نامشخص در ایران فیلتر شده است. شرکت تامین احتیاجات فنی تهران به عنوان نماینده رسمی انرپک در ایران، کاتالوگ محصولات انرپک را از شرکت انرپک دریافت نموده و در سایت خود برای دانلود رایگان قرار داده است. برای دانلود آخرین نسخه از کاتالوگ محصولات انرپک به اینجا مراجعه کنید.