با جستجوی نام CDC در سایت شرکت آستا می توانید به صفحه معرفی محصولات CDC رفته و از آنجا کاتالوگ کلیه محصولات را دانلود نمایید.