کلید اتوماتیک هوایی یا به‌صورت کامل کلیدهای قطع کننده مدار هوایی (Air Circuit breaker) که به‌صورت مخفف به آن (ACB) هم می‌گویند، یکی از موضوعاتی می‌باشد که در بحث‌های صنعتی و برقی اهمیت زیادی دارد که دسته‌ای از کلیدهای اتوماتیک و نوعی بریکر یا قطع کننده اتوماتیک فشار ضعیف هستند.

طراحی این کلید‌ها به‌گونه‌ای است که به‌صورت خودکار از طریق رله و یا به‌صورت دستی از اتاق فرمان و از محل در شرایطی هم چون زیر بار و تحت ولتاژ در زمان اتصال کوتاه که جریان عبوری از مدار ممکن است تا ده برابر جریان نام‌برده شده در ژنکتور باشد، می‌توانند که مدار را قطع کنند بدون آن‌که هیچ آسیبی به آن برسد. کلیدهای هوایی برای محافظت از یک مدار الکتریکی در مقابل خطرات ناشی از اضافه‌بار، اتصال کوتاه و اتصال به زمین، حفاظت موتوری و ژنراتوری طراحی‌شده ‌است.

تفاوت کلید اتوماتیک هوایی با فیوز به این صورت است که کلید اتوماتیک هوایی برعکس فیوز که یک‌بار عمل کرده و پس از آن باید تعویض شود و می‌تواند مجدداً وارد مدار شود.