شرکت تاف نماینده رسمی ویکا آلمان در ایران است. برای خریدهای عمده با دفتر شرکت به شماره ۷۷۱۲۰۸۰۹-۰۲۱تماس بگیرید. برای خریدهای کمتر (حتی یک عدد) نیز با فروشگاه این شرکت (فروشگاه ۲۰۰۰) در خیابان لاله زار به شماره ۳۳۱۱۳۰۸۰-۰۲۱ تماس بگیرید.