کاتالوگ ایگاس

2 سری از کاتالوگ های ایگاس که شامل : زنجیر محافظ کابل ، کابل انعطاف پذیر ، بوش و بیرینگ پلیمری می باشد .

زنجیر محافظ کابل 

کاتالوگ زنجیر محافط کابل ایگاس

کابل انعطاف پذیر 

کاتالوگ کابل ایگاس

شرکت ایگاس کاتالوگ سری بیرینگ و بوش پلیمری را به صورت دیجیتالی در سایت خود بارگذاری نکرده است و این سری کاتالوگ ها را فقط به صورت فیزیکی در اختیار نماینده های خود قرار داده است . برای دریافت کاتالوگ فیزیکی بوش های پلیمری از طریق واتساپ و یا تلگرام به شماره رو به پیام دهید . (09912381468)