قیمت کلید هوایی اشنایدر

به دلیل تحریم های اعمال شده بر کشورمان ، واردات محصولات اشنایدر الکتریک به ایران بسیار مشکل است . به همین علت اقلام تقلبی اشنایدر در بازار زیاد می باشد . شرکت تاف اقلام اصل اشنایدر را من جمله کلید هوایی اشنایدر از کشور های مختلف به صورت قانونی وارد ایران میکند و شما با خیال راحت و با کمترین قیمت بازار میتوانید این محصول را خریداری کنید .

کلید هوایی NW

NW16H13PML2EHH

NW16H13PML2EHH

1.040.000.000 ریال

 • کلیدهوایی 3 پل
 • 1600 آمپر فیکس 
 • قدرت قطع 65KA 
 • میکرولاجیک 2E
NW16H14PML6EWHH

NW16H14PML6EWHH

2.030.000.000 ریال 

 • کلید هوایی 4پل
 • 1600 آمپر کشویی
 • قدرت قطع 65Ka
 • میکرولاجیک 6E
NW32H14PML6EWHH

NW32H14PML6EWHH

3.400.000.000 ریال 

 • کلید هوایی 4 پل
 • 3200 آمپر کشویی 
 • قدرت قطع 65KA 
 • میکرولاجیک 6E
NW25H13PML2EHH

NW25H13PML2EHH

1.570.000.000 ریال 

 • کلید هوایی 3 پل
 • 2500 آمپر فیکس 
 • قدرت قطع 65KA
 • میکرولاجیک 2E
NW20H23PML2EWHH

NW20H23PML2EWHH

1.890.000.000 ریال 

 • کلید هوایی 3 پل
 • 2000 آمپر کشویی 
 • قدرت قطع 100KA
 • میکرولاجیک 2E

برای اطلاع از قیمت باقی محصولات تماس بگیرید 

کلید هوایی NT

NT10H13PML2EHH

NT10H13PML2EHH

760.000.000 ریال 

 • کلیدهوایی 3 پل
 • 1000 آمپر فیکس 
 • قدرت قطع 42KA
 • میکرولاجیک 2E
NT16H24PML6EWHH

NT16H24PML6EWHH

1.860.000.000 ریال 

 • کلید هوایی 4 پل
 • 1600 آمپر کشویی 
 • قدرت قطع 50KA 
 • میکرولاجیک 6E
NT08H13PML2EWHH

NT08H13PML2EWHH

1.050.000.000 ریال 

 • کلید هوایی 3 پل
 • 800 آمپر کشویی 
 • قدرت قطع 42KA
 • میکرولاجیک 2E
NT12H13PML2EHH

NT12H13PML2EHH

785.000.000 ریال 

 • کلید هوایی 3 پل
 • 1250 آمپر فیکس 
 • قدرت قطع 42KA 
 • میکرولاجیک 2E
NT16H13PML2EWHH

NT16H13PML2EWHH

1.260.000.000 ریال 

 • کلید هوایی 3پل
 • 1600 آمپر کشویی 
 • قدرت قطع 42KA
 • میکرولاجیک 2E

برای اطلاع از قیمت باقی محصولات تماس بگیرید